KTO SME

V roku 1998 sa hŕstka nadšencov rozhodla spojiť svoje sily a začala budovať jazykovú školu, ktorá ponúkala jazykové kurzy pre deti zo základných škôl, študentov stredných i vysokých škôl, dospelých, či firemné kurzy. Začínali sme tradične s angličtinou a nemčinou, no veľmi rýchlo sa pridala taliančina, francúzština, španielčina a ako bonbónik arabčina. Vývoj v spoločnosti priniesol medzi tieto kurzy aj čoraz viac využívanú slovenčinu pre cudzincov. Ponuka kurzov sa neustále zväčšovala a prispôsobovala sa požiadavkám trhu. Zaviedli sme tvorbu firemných kurzov na mieru, pridali Bussines English, či Wirtschaftsdeutsch. Obľubu si získali aj dopoludňajšie kurzy, či kurzy pre škôlkarov.

PREČO JAZYKOVÁ ŠKOLA SOPHIA?

V čom tkvie náš úspech? Namiešali sme chutný koktail: rodinná atmosféra v kurze, individuálny prístup ku každému študentovi, malý počet študentov v skupine, kvalitní a skúsení lektori a v neposlednom rade primeraná cena, dostupná každému.

Naším zriaďovateľom je Občianske združenie SOPHIA, ktoré sa zaoberá vytváraním výchovno-vzdelávacích programov pre deti a mládež, ktorými prispieva k organizovaniu voľnočasových aktivít s cieľom rozvíjať rozumové, citové a športovo-pohybové schopnosti jednotlivcov. Každý takýto projekt v sebe zahŕňa program zameraný proti závislostiam.

ĽUDIA

Výučbu zabezpečujú skúsení lektori pod odborným vedením

Mgr. Zuzana Verčinská - riaditeľka -

riaditeľ školy, Anglický jazyk

Mgr. Andrea Repková - zástupkyňa riaditeľky -

Anglický jazyk, Cambridgské certifikáty FCE a CAE

Mgr. Anna Oravcová - Nemecký jazyk -

Nemecký jazyk