Tento kurz je vhodný najmä pre jednotlivcov , ktorí sa z dôvodov časovej zaneprázdnenosti nemôžu prispôsobiť kolektívnym formám výučby. Výhodou kurzu je individuálny prístup lektora k študentovi, rýchle tempo osvojenia si jazykových vedomostí a možnosť prispôsobenia sa individuálnym požiadavkám zákazníka.

Ceny individuálnych kuzov

Počet študentov Cena
1 €14,- /60min
2 €18,- /60min