Ponúkame firemné kurzy cudzieho jazyka: anglický, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky, španielsky, arabský jazyk, slovenčina pre cudzincov, grécky, chorvátsky a srbský jazyk

Zamestnanci

Tento kurz je charakteristický tým, že zákazníkovi poskytuje štúdium všeobecného jazyka a súčastne základy odborného jazyka na všetkých stupňoch pokročilosti s dôrazom na rozvoj komunikatívnych schopností študentov a využitím progresívnych vyučovacích metód a modernej audio - vizuálnej techniky. Jeho výhodou je, že ide o štúdium cudzieho jazyka v už známom kolektíve a v priestoroch zákazníka pri minimalizovaní časových strát. Cieľom kurzu je naučiť študentov používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách.

  • Forma výučby: 2 x 60 min./týždeň (príp. dohodou)
  • Rozsah výučby: dohodou (minimálne 10 hodín)
  • Cena: dohodou

Manažment

Tento kurz je špeciálne určený pre vedúcich pracovníkov a manažment firiem. Jeho charakter umožňuje flexibilne upraviť rozsah a obsah kurzu podľa potrieb zákazníka. Popri štúdiu všeobecného jazyka na všetkých stupňoch pokročilosti sa dôraz kladie predovšetkým na zvládnutie odborného jazyka v danej oblasti podnikania. Cieľom kurzu je naučiť študentov komunikovať v bežných pracovných situáciách a použiť osvojené komunikačné zručnosti pri pracovných stretnutiach.

  • Forma výučby: 2 x 60 min./týždeň (príp. dohodou)
  • Rozsah výučby: dohodou (minimálne 10 hodín)
  • Cena: dohodou

Realizovali sme kurzy pre

kaiser+kraft
čsob
unicredit banka
otp banka slovensko
ematech technologies
metro cash carry
renaudit
wohrle-metall
aeolus
toptrans
zentiva
oberbank