Štruktúra výučby

Vek Časová dotácia
6 – 9 45 min.
10 – 13 60 min.
14 – 19 75 min.